هر آنچه که برای آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک باید بدانید – بخش اول

هر آنچه که برای آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک باید بدانید – بخش اول

۱۳۹۸/۱/۲۳ جمعه


کلیات:
در آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول، باید اطلاعاتی را که معمولا در یک جدول، نمودار خطی، نمودار دایره‌ای، نمودار میله‌ای، فلوچارت و یا یک تصویر هستند خلاصه کنید.
در آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش دوم، شما باید مقاله‌ای بین ۴ تا ۶ پاراگراف بنویسید که در پاسخ به یک سوال است. سوال از شما می‌خواهد که ایده و یا راه حلی برای یک مشکل را ارزیابی و یا ارائه کنید. هدف شما باید ارائه نظرات و مطالبی همراه با مدرک باشد.
توصیه‌هایی برای بخش اول آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک:

  • همیشه با دقت به آنچه که شکل‌ها نمایش می‌دهند دقت کنید. اگر نموداری می‌بینید که نشانگر درصدهاست باید از عباراتی مانند عباراتی که در زیر آمده استفاده کنید:

Large/ small/ higher/ lower percentage of men…

اگر شکل‌ها نمایانگر اعداد هستند، می‌توانید عبارات مشابه زیر را استفاده کنید:

Many/ more/ most/ few/ fewer men…

  • برای نشان دادن میزان تغییر نیز می‌توانید از عبارت “from…to” استفاده کنید.

مثال:

The percentage of children taking dietary supplements fell from 21 per cent in January to 6 per cent in March.

 دقت کنید که نقاط ابتدایی و انتهایی با حرف اضافه in مشخص شده‌اند (in January, in March). اگر بیان ماه‌ها به این ترتیب به نظرتون گیج‌کننده است، دوره زمانی رو در ابتدای جمله و میزان تغییرات را در انتهای آن بیان کنید. مثال:

Between January and March, the percentage of children taking dietary supplements fell from 21 per cent to 8 per cent.

  • برای اینکه مقایسه‌هایتان دقیق‌تر شوند از قیدها استفاده کنید. برای تاکید روی یک تفاوت می‌توانید از قیدهای زیر استفاده کنید:

Many, much, far and significantly

مثال:

Many more students sat examinations in science subjects.

برای تفاوت‌های کوچکتر می‌توانید از قیدهای زیر استفاده کنید:

Slightly or nearly as … as.

مثال:

The percentage of students gaining top marks in Chemistry was slightly higher than the percentage of students gaining top marks in Art and Design.
Nearly as many students sat the Art and Design exam as did the Chemistry exam.

توضیح: به عبارت‌هایی که توالی موضوع را بیان می‌کنند signposting expressions گفته می‌شود.

  •  بیش از اندازه از signposting expressions استفاده نکنید. یکی از این عبارات در ابتدای متن، یک یا دو عدد از این عبارات در میانه متن و یک عبارت هم در انتها در بیشتر موارد کفایت می‌کند. در توضیح فرآیندها قید “then” از همه بیشتر کاربرد دارد که معمولا بین فاعل و فعل قرار می‌گیرد، مثل:

Precipitation then increases.

و یا بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می‌گیرد. مثل:

The trees are then extracted.

نگاهی دقیق‌تر به بخش دوم آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک:

برای بخش دوم این آزمون چهار نوع سوال مختلف وجود دارد:
نوع اول:
پیشنهاد یک یا چند راه حل برای یک مشکل
دقت کنید که این نوع سوال شامل کلمه should است و یا می‌تواند با کلمه should بازنویسی شود.
مثال:

How can the problem of inequality in the workplace best be addressed?

دقت کنید که این سوال می‌تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

How should we solve the problem of inequality?

نوع دوم:
ارزیابی یک یا چند راه حل برای یک مشکل
این نوع سوال نیست همانند نوع اول یا شامل کلمه should است و یا با should بازنویسی می‌شود.
مثال:

Many people believe that boys and girls learn better when they are educated separately. What is your view on this practice?

دقت کنید که این سوال هم می‌تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

Should boys and girls be educated separately?

نوع سوم:
ارائه نظرات خود درباره یک موضوع
این نوع سوال معمولا از شما می‌خواهد که یک پیش‌بینی انجام دهید و یا در مورد علت و معلول‌ها بنویسید.
مثال:

What do you see as the main reasons for gender inequality in the workplace?

این سوال می‌تواند به صورت زیر بازنویسی و یا ساده‌نویسی شود:

What are the causes of gender inequality in the workplace?

نوع چهارم:
ارزیابی یک ایده درباره یک موضوع:
این نوع سوال از شما می‌خواهد که ارزش حقیقی یک پیش‌بینی، یک توضیح و یا یک بیانیه را مورد توجه قرار دهید.
مثال:

Many people maintain that boys are naturally more aggressive than girls. To what extent do you agree with this view?

این سوال می‌تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

Consider the truth value of the statement that boys are naturally more aggressive than girls.

توصیه‌هایی برای بخش دوم آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک:

شما برای نوشتن بخش دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک ۴۰ دقیقه زمان دارید که باید به بهترین نحو آن را مدیریت کنید، توصیه می‌شود که در ۶ الی ۷ دقیقه ابتدایی این زمان سه مرحله اول رایتینگ شامل تحلیل سوال، ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی مقاله خود را انجام دهید. در ۳۰ دقیقه بعدی مقاله خود را بنویسید و در ۳ الی ۴ دقیقه انتهایی مقاله خود را برای تصحیح اشکالات احتمالی بازبینی نمایید.

همچنین مطالعه نمونه رایتینگ‌های امتیازدهی شده می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

منتظر بخش‌های بعدی این مقاله در مجله ریمرسی باشید.