عبارات مترادف برای good luck

عبارات مترادف برای good luck

۱۳۹۹/۱/۲۸ پنج شنبه


1. Best of luck!

این عبارت در مواقع دوستانه و غیررسمی به کار می‌رود. مثال:

We're sorry that you're leaving. Best of luck to you in your new job.

از اینکه داری از اینجا میری متاسفیم. برات آرزوی موفقیت در شغل جدیدت داریم.

نکته: به حرف اضافه to دقت کنید.

2. Break a leg!

وقتی افراد می‌خواهند برای اجرا روی صحنه بروند استفاده می‌شود (مخصوصا برای بازیگران تئاتر)

3. I hope everything will be all right.

I really hope everything will be OK for her and for her to live her life in the way she deserves.

من واقعا امیدوارم که همه چیز برای او خوب پیش بره و بتونه به شیوه‌ای که لیاقتش رو داره زندگی کنه.

4. I hope things will turn out fine.

امیدوارم همه چیز ختم به خیر بشه.

5. Blow them away!

این عبارت یه جور تشویق محسوب می‌شه یعنی تحت تاثیر قرارشون بده!

He is such a good guitarist. His performance blew me away.

او گیتاریست خوبی است. اجرای او من رو تحت تاثیر قرار داد و سورپرایز کرد.

6. You’ll do great!

خوب انجامش میدی!

7. Wishing you lots of luck!

wish you a lot of luck, you guys are very talented.

برات یه عالمه خوش شانسی آرزو دارم، شماها خیلی لا استعداد هستید.

8. Fingers crossed!

fingers crossed for your driving test!

آرزوی موفقیت برای امتحان رانندگی‌ت!

نکته: به حرف اضافه for دقت کنید.

9. Wishing you a lot of luck!

برات یه عالمه آرزوی خوش شانسی دارم!

10. You were made for this!

تو برای همین کار ساخته شدی!

11. I hope things will work out all right.

امیدوارم همه چیز خوب پیش بره.

مثال:

 Don't worry. Everything will work out for the best.

نگران نباش. همه چیز به بهترین شکل پیش میره.

12. May the force be with you.

امیدوارم همه چیز به نفع تو پیش بره.

13. You’ll do great.

عالی انجامش می‌دی.

14. Knock them dead!

به شدت تحت تاثیر قرارشون بده.

مثال:

Your design is going to knock the judges dead

طرح تو به شدت داورها رو تحت تاثیر قرار می‌ده.

15. You are going to be amazing!

تو فوق‌العاده خواهی بود!

16. Godspeed

آرزوی چیزها و اتفاقات خوب

مثال:

After they got married, he wished them Godspeed in their relationship.

بعد از اینکه آن‌ها ازدواج کردند، او برای آن‌ها در روابطشان خوبی و خوشی آرزو کرد.

17. Wishing you all the best!

همه چیزهای خوب رو برات می‌خوام!

18. I wish you luck!

برات خوش شانسی آرزو دارم!

مثال:

wish good luck for everybody!

برای همه آرزوهای خوب دارم!

19. Best wishes.

با بهترین آرزوها

ریمرسی براتون بهترین آرزوها رو داره. برای اینکه این جمله‌ها رو در مکالمه استفاده کنید می‌تونید در کلاس‌های بحث آزاد ما شرکت کنید و یا برای خودتون از اینجا پارتنر پیدا کنید.

هر راهنمایی در زمینه زبان احتیاج دارید کافیه اینجا به ما پیام بدین.