۲۰ عبارت به جای "I think"

۲۰ عبارت به جای "I think"

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ سه شنبه


تا به حال دقت کردین که در یک بحث انگلیسی چند بار از عبارت "I think" استفاده می‌کنیم؟ بهتره تا جایی که می‌تونیم عبارات تکراری استفاده نکنیم.

به جای "I think" می‌تونیم عبارات زیر رو استفاده کنیم:

In my opinion…

 • In my opinion, they could not do better than that. I assume your flight is delayed due to weather conditions.
 • به نظر من، بهتر از این نمی‌شد. فکر می‌کنم پروازت به خاطر شرایط آب و هوایی تاخیر داره.

I believe…

 • I believe that you are innocent.
 • من باور دارم که تو بی گناهی.

I assume…

 • I assume you always get up at the same time.
 • من فکر می‌کنم که همیشه یه ساعت ثابت از خواب بلند می‌شی.

I would say…

 • I would say that man is very kind.
 • به نظر من اون آقا خیلی مهربونه.

In my point of view…

 • In my point of view, it is just a system error.
 • به نظر من، این فقط یک خطای سیستمی هست.

I consider…

 • I consider there is a serious malfunction in the machine.
 • من فکر می‌کنم که یک مشکل اساسی در ماشین هست.

If you ask me…

 • If you ask me, this exceeds all our expectations.
 • اگر از من بپرسی، فراتر از همه انتظارات ماست.

To me… 

 • To me, it is a piece of art.
 •  به نظر من، این خیلی هنرمندانه است

As far as I can tell…

 • As far as I can tell, this information is kept very secret.
 • تا جایی که می‌دونم، این اطلاعات خیلی سری نگه داشته شده.

From my point of view…

 • From my point of view, you are in danger.
 • از نظر من، تو در خطری.

To my mind…

 • To my mind, he died because of a heart attack.
 • به نظر من، او به خاطر حمله قلبی از دنیا رفت.

It is my view…

 • It is my view this city is the most beautiful city in the world.
 • از نظر من این شهر زیباترین شهر دنیاست.

As far as I’m concerned…

 • As far as I’m concerned she can come home whenever she likes.
 •  به نظر من او می‌تونه هر وقت که دوست داره به خونه بیاد.

It’s my belief that…

 • It is my belief that our children will be in very bad circumstances in the near future.
 •  به عقیده من بچه‌هامون در آینده‌ای نزدیک در شرایط خیلی بدی خواهند بود.

The way I see things is that…

 • The way I see things is that this election will be called off.
 • از دید من این انتخابات لغو خواهد شد.

I honestly believe that…

 • I honestly believe that she is the finest violinist in the world.
 • من صادقانه باور دارم که او بهترین ویولونیست دنیاست.

As I see it…

 •  As I see it, you don’t have any choice.
 • به نظر من، تو انتخابی نداری.

To my way of thinking…

 • To my way of thinking, we are working on a very important project.
 • به عقیده من، ما داریم روی پروژه خیلی مهمی کار می‌کنیم.

It seems to me that…

 • It seems to me that you know how to play the guitar.
 • به نظر من تو می‌دونی چطور گیتار بنوازی.

I feel…

 • I feel that love is everywhere.
 • من حس می‌کنم که عشق همه جا هست.

امیدواریم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. 

برای شرکت در کلاس‌های خصوصی و گروهی آنلاین ریمرسی می‌توانید به آیدی تلگرام @inforimersi  پیام دهید.

شما همچنین می‌توانید نمونه کلاس‌های ریمرسی را اینجا (کلیک کنید) ببینید.

برای تقویت لیسنینگ خود نیز می‌توانید از ویدیوها و پادکست‌های مرکز آموزش ریمرسی (کلیک کنید) استفاده کنید.