مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی را چطور تمرین کنیم؟

مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی را چطور تمرین کنیم؟

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دوشنبه


این مقاله در حقیقت ادامه مقاله قبلی است که در مورد استفاده از "مترادف‌ها" به عنوان یک روش برای پیشرفت در مکالمه انگلیسی نوشته شده بود.

امروز در مورد روش‌های تمرین و به خاطر‌سپاری مترادف‌ها و متضادها صحبت می‌کنیم.

تمرین کردن کلمات مترادف و متضاد می‌تونن بخشی از کارهای روزانه ما باشن، می‌پرسید چطور؟

  • این کلمات رو روی شیشه‌ها و یا اجسامی که در مسیرهای رفت و آمد شماست بچسبانید. روی هر کاغذ فقط یک یا دو مترادف/متضاد بنویسید که به خاطر سپاری‌شان راحت باشد.
  • سعی کنید کلمات رو روی اجسام و یا در فضاهایی از خانه بچسبانید که به موضوع آن کلمات نزدیک است.
  • برای تمرین استفاده از متضادها تا جایی که می‌شه کلمه not رو از قبل از صفات حذف کنید و متضاد آن کلمه را استفاده کنید. بعضی از متضادهای متداول به صورت زیر هستند:

happy — sad

confident — nervous

hot — cold

moving — still

کلمات متضاد به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول آن کلماتی هستند که دقیقا نقطه مقابل هم هستند، مثل روشن و تاریک.

گروه دوم کلماتی هستند که متضادهای ثابت و دقیقی ندارند مثل کلمه overwhelmed که می‌تونه متضادهای متفاوتی مثل "capable" یا "calm" داشته باشه. برای تمرین این نوع صفات می‌توانید نمودار درختی ترسیم کنید و متضادهای هر کلمه را در اطرافش بنویسید.

دیکشنری قابل اعتمادترین منبع برای پیدا کردن کلمات متضاد است. برای مثال متضادهای صفت hard را با تگ OPP اینجا ببینید.

سایر مطالب ما را اینجا بخوانید و صفحه ما در ویرگول را دنبال نمایید.