همه چیز درباره حال استمراری انگلیسی

همه چیز درباره حال استمراری انگلیسی

۱۳۹۹/۲/۱۴ یکشنبه


خیلی ممنون از اینکه مقاله‌های ریمرسی رو دنبال می‌کنید. ساختار زمان حال استمراری رو در مقاله‌های قبلی گفته بودیم که دوباره یادآوری می‌کنیم:

Subject + verb + ing

از حال استمراری برای صحبت کردن درباره اتفاقات و فعالیت‌های خاصی که شروع شده‌اند ولی در زمان صحبت ما هنوز تمام نشده‌اند استفاده می‌شود. آن اتفاق و یا فعالیت در حال حاضر در جریان است اما نه لزوما در لحظه صحبت ما.

مثال:

She’s doing voluntary work with young children until she starts her university course.

از زمان حال استمراری برای صحبت در مورد اتفاقات و کارهایی که موقت هستند و یا ممکن است موقتی باشند استفاده می‌شود.

زمان حال استمراری رو می‌توان با بعضی از افعال حالت به کار برد، مثل:

Attract, like, look, love, sound

وقتی که می‌خواهیم تاکید کنیم که موقعیتی موقتی است و یا برای مدت زمانی در حدود زمان حال است از حال استمراری استفاده می‌کنیم.

افعال حالاتی که به ندرت با حال استمراری استفاده می‌شوند:

Believe, consist of, doubt, own.

با برخی از افعالی که حالات ذهنی رو توصیف می‌کنند مثل:

Find, realise, regret, think, understand

می‌توان از حال استمراری برای تاکید بر آنکه اخیرا به موضوعی فکر می‌کنیم یا در مورد چیزی مطمئن نیستیم استفاده کرد.

نکته: وقتی که منظور فکر کردن جدی در مورد موضوعی باشه فعل consider فقط باید با زمان حال استمراری استفاده شود، مثال:

He’s considering taking early retirement.

او داره به بازنشستگی زود هنگام فکر می‌کنه.

برخی دیگر از افعالی که برای توصیف ترجیحات و حالات ذهنی استفاده می‌شوند مثل:

Agree, believe, conclude, know, prefer

به ندرت با حال استمراری استفاده می‌شوند.

نکته:

ما می‌تونیم از حال استمراری با قیدهایی مثل always، constantly، continually یا forever  استفاده کنیم که تاکید کند چیزی اغلب اتفاق می‌افتد. مثال:

You are constantly changing your mind.

تو مرتب تصمیمت رو عوض می‌کنی.

Tony is a really kind person. He’s always offering to help me with my work.

تونی واقعا آدم مهربونیه. همیشه پیشنهاد می‌ده که توی کارم به من کمک کنه.

ما می‌تونیم از حال استمراری برای توصیف چیزی استفاده کنیم که به صورت مرتب در زمان خاصی انجام می‌دهیم.

At 8 o’clock I’m usually driving to work, so phone me on mobile.

7 o’clock is a bit early. We’re generally eating then.

اگر بخواهیم دوستانه و مؤدب باشیم، مخصوصا زمانی که در مورد احساسات و واکنش کسی در مورد موضوعی مطمئن نیستیم می‌توانیم فعل wonder  رو به جای اینکه با حال ساده استفاده کنیم با حال استمراری به کار ببریم.

I’m just wondering whether you counted them all?

عبارت I’m just wondering از عبارت I just wonder مؤدبانه‌تر است.

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی در مورد حال استمراری اینجا رو کلیک کنید.

برای رزرو کلاس‌های آنلاین خصوصی و گروهی به آیدی تلگرام @inforimersi پیام دهید.