مکالمه روزمره در مورد آب و هوا

مکالمه روزمره در مورد آب و هوا

۱۳۹۹/۱/۹ شنبه


 

امروز یک مکالمه انگلیسی روزمره در مورد آب و هوا براتون در نظر گرفتیم.

What’s the weather like in your country?

آب و هوا در کشور شما چگونه است؟

Well, there are 4 seasons: Spring, Summer, Fall, and Winter, which vary considerably in characteristics.

خب، چهار فصل داریم. بهار، تابستان، پایییز و زمستان.

What kind of weather do you like?

چه آب و هوایی رو دوست داری؟

I enjoy hot weather. There are more things to do when it’s sunny. I love swimming and sunbathing.

من از هوای گرم لذت می‌برم. وقتی که هوا آفتابیه کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود داره. من عاشق شنا و حمام آفتاب گرفتن هستم.

What months have the best weather in your country?

چه ماه‌هایی در کشور شما بهترین آب و هوا رو دارن؟

I believe it depends. For me, the best weather is from June to August when it’s warm across the country.

به نظرم بستگی داره. برای من بهترین هوا از ژوئن تا آگوست هست وقتی که همه کشور گرم هست.

Do you like it when it rains?

دوست داری وقتی هوا بارونیه؟

Not at all. I hate raining.

نه اصلا. هوای بارونی رو دوست ندارم.

How does the weather affect your feelings?

آب و هوا چه تاثیری روی احساسات شما می‌ذاره؟

I usually have a bad mood when it rains. The rain reminds me of sad memories.

من معمولا وقتی بارون میاد حس خوبی ندارم. بارون برای من یادآور خاطرات بده.

How has the weather changed recently?

آب و هوا اخیرا چطور تغییر کرده؟

Due to global warming, the weather has become more and more unpredictable. It’s boiling hot in summer and freezing cold on winter days.

با توجه به گرم شدن کره زمین، آب و هوا غیر قابل پیش‌بینی‌تر شده. در تابستان بسییار گرم و در روزهای زمستان بسیار سرد است.

Do you usually watch the weather forecast?

معمولا پیش‌بینی آب و هوا رو می‌بینی؟

No, not very often.

اغلب نه.

What’s your favorite season? Why?

فصل مورد علاقه شما کدام است و چرا؟

Let’s see. I love spring when trees and flowers blossom.

بذار ببینم. من عاشق بهارم وقتی که درخت‌ها و گل‌ها شکوفه می‌دهند.

What do you like to do when it’s windy?

وقتی که باد میاد دوست داری چه کار کنی؟

When it’s windy, I like flying a kite with my friends. That’s interesting.

وقتی که باد میاد دوست دارم با دوست‌هام بادبادک هوا کنم. جالبه.