اطلاعات کلی

چطور به زبان انگلیسی آدرس بدهیم و آدرس بپرسیم؟


توضیح:

طبیعیه که وقتی به جای جدیدی سفر می‌کنیم نیاز باشه که از شهروندان اون شهر آدرس بپرسیم و یا وقتی که در کشور خودمون با توریست‌ها مواجه می‌شیم مشتاقیم که مکان‌های دیدنی شهرمون رو بهشون معرفی کنیم. لازمه برقراری ارتباط با توریست‌ها و یا افراد از ملیت‌های مختلف دونستن زبان انگلیسیه.در این مسیر یادگیری پنج روزه قصد داریم مکالمات ضروری در مورد آدرس‌دهی و آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی رو آموزش بدیم.

پس تا پایان این مسیر یادگیری پنج روزه با ریمرسی همراه باشید.

هدف

در پایان این مسیر یادگیری پنج روزه شما باید بتوانید در موقعیت‌های زیر گلیم خود را در مکالمات انگلیسی از آب بیرون بکشید.

روز اول - آموزش جهت‌های جغرافیایی در زبان انگلیسی

روز دوم - آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

روز سوم - آدرس دادن به زبان انگلیسی

روز چهارم - نحوه نوشتن آدرس‌های پستی

روز پنجم - مرور دروس روزهای گذشته


برای شروع مسیر بر روی روز اول کلیک کنید