اطلاعات کلی

مسیر گرامر شماره دو - زمان آینده


توضیح:

در این مسیر گرامر یادگیری پنج روزه ساختار و کاربردهای زمان‌های زیر را به همراه مثال‌های مختلف آموزش خواهیم داد.

روز اول - کلیات زمان آینده

روز دوم - آینده قصدی to be going to

روز سوم - آینده قصدی will

روز چهارم - کاربرد حال استمراری برای صحبت کردن در مورد آینده

روز پنجم - مرور دروس روزهای گذشته

هدف

هدف از یادگیری مباحث گفته شده این است که در پایان این مسیر یادگیری بتوانید به راحتی به زبان انگلیسی در موقعیت‌های زیر صحبت کنید:

صحبت کردن در مورد برنامه‌های کلی آینده

صحبت کردن در مورد برنامه‌های آینده در زمان مشخص

پیش‌بینی‌ها


برای شروع مسیر بر روی روز اول کلیک کنید