اطلاعات کلی

مسیر گرامر شماره دو - زمانهای حال و گذشته کامل


توضیح:

در این مسیر یادگیری گرامری پنج روزه زمان‌های زیر را آموزش خواهیم داد:

روز اول - حال کامل یا ماضی نقلی

روز دوم - حال کامل استمراری 

روز سوم - گذشته کامل یا ماضی بعید

روز چهارم - گذشته کامل استمراری

روز پنجم - مرور دروس روزهای گذشته

هدف

در پایان این مسیر انتظار می‌رود که بتوانید در مورد موارد زیر به راحتی به زبان انگلیسی صحبت کنید:

کارهایی که از قبل انجام آن‌ها را شروع کردیم و هنوز هم ادامه دارند.

کارهایی که قبلا انجام شده‌اند و هم‌اکنون نتایجشان را می‌بینیم.

کارها و یا اتفاقاتی که در گذشته قبل از کارها یا اتفاقات دیگری انجام شدند.


برای شروع مسیر بر روی روز اول کلیک کنید