طرح‌های اشتراکی

شما می‌توانید طرح انتخابی خود را بصورت ماهیانه، سه ماهه و یا شش ماهه خریداری نمایید.

ثبت نام رایگان

 • اشتراک یک ماهه
 • ۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
 • مشاهده ویدیوها به صورت نامحدود
 • نمایش زیرنویس و معنی لغات
 • افزودن کلمه به جعبه لغات
 • فلش کارت‌های روزانه
 • خرید
 • اشتراک سه ماهه
 • ۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
 • مشاهده ویدیوها به صورت نامحدود
 • نمایش زیرنویس و معنی لغات
 • افزودن کلمه به جعبه لغات
 • فلش کارت‌های روزانه
 • خرید
 • اشتراک شش ماهه
 • ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
 • مشاهده ویدیوها به صورت نامحدود
 • نمایش زیرنویس و معنی لغات
 • افزودن کلمه به جعبه لغات
 • فلش کارت‌های روزانه
 • خرید