Sarvenaz  Amini Hajibashi
Sarvenaz Amini Hajibashi ۱۳۹۹/۲/۲۶ جمعه , ۱۶:۵۸:۱۶
معنی settle yourself

I want you just to settle yourself for a little while

معنی settle yourself در این جمله چیست؟

نظر خود را بنویسید


برای ارسال پیام و نظر، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
ورود

اگر حساب ندارید، خیلی سریع اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.


Mohadese
Mohadese ۱۳۹۹/۳/۲۲ پنج شنبه , ۱۴:۴۰:۴۰

it means introducing yourself.

Sarvenaz  Amini Hajibashi
Sarvenaz Amini Hajibashi ۱۳۹۹/۴/۱۹ پنج شنبه , ۱۶:۰۶:۳۳

Thanks dear