معنی فارسی کلمه ads:

تبلیغات

کاربرد ads در جمله:

صفات مرتبط با ads:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با ads:

معنی  ads به فارسی