معنی فارسی کلمه admitted:

پذیرفته

کاربرد admitted در جمله:

1. And those who signed at the top admitted to nearly 2 , 500 more miles of usage than those who signed at the bottom .
معنی admitted

صفات مرتبط با admitted:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admitted:

معنی  admitted به فارسی