معنی فارسی کلمه admits:

اذعان می کند

کاربرد admits در جمله:

صفات مرتبط با admits:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admits:

معنی  admits به فارسی