معنی فارسی کلمه admiring:

توصیف

کاربرد admiring در جمله:

1. Just admiring the view .

صفات مرتبط با admiring:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با admiring:

معنی  admiring به فارسی