معنی فارسی کلمه adapted:

اقتباسی

کاربرد adapted در جمله:

صفات مرتبط با adapted:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با adapted:

معنی  adapted به فارسی