معنی فارسی کلمه activates:

فعال

کاربرد activates در جمله:

1. And the last component is a wearable sleeve which has up to 160 electrodes , which activates
معنی activates

صفات مرتبط با activates:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با activates:

معنی  activates به فارسی