معنی فارسی کلمه acquire:

بدست‌ اوردن‌، حاصل‌ كردن‌، اندوختن‌، پیداكردن‌.

کاربرد acquire در جمله:

1. short name will acquire and a

صفات مرتبط با acquire:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با acquire:

معنی  acquire به فارسی