معنی فارسی کلمه achievements:

دستاوردهای

کاربرد achievements در جمله:

صفات مرتبط با achievements:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با achievements:

معنی  achievements به فارسی