معنی فارسی کلمه accomplishing:

انجام

کاربرد accomplishing در جمله:

صفات مرتبط با accomplishing:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accomplishing:

معنی  accomplishing به فارسی