معنی فارسی کلمه accompanied:

همراه

کاربرد accompanied در جمله:

1. and falls into a cauldron accompanied by many different streams
معنی accompanied

2. ’ Although this invitation was accompanied with a curtsey that might have softened the heart of a church-warden , it by no means mollified the beadle .
معنی accompanied

صفات مرتبط با accompanied:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با accompanied:

معنی  accompanied به فارسی