معنی فارسی کلمه academically:

آکادمیک

کاربرد academically در جمله:

صفات مرتبط با academically:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با academically:

معنی  academically به فارسی