معنی فارسی کلمه Advertisement:

اگهی‌، اعلان‌، خبر، اگاهی‌.

کاربرد Advertisement در جمله:

صفات مرتبط با Advertisement:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Advertisement:

معنی  Advertisement به فارسی