معنی فارسی کلمه Adventurous:

پر سرگذشت‌، پرماجرا، پرحادثه‌، دلیر، مخاط‌ره‌ ط‌لب‌،، حادثه‌ جو.

کاربرد Adventurous در جمله:

صفات مرتبط با Adventurous:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adventurous:

معنی  Adventurous به فارسی