معنی فارسی کلمه Adventurer:

حادثه‌ جو، ماجرا جو، جسور، بی‌ پروا.

کاربرد Adventurer در جمله:

صفات مرتبط با Adventurer:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adventurer:

معنی  Adventurer به فارسی