معنی فارسی کلمه Adriatic:

دریای آدریاتیک

کاربرد Adriatic در جمله:

1. here , protected from the swells of the Adriatic ,

صفات مرتبط با Adriatic:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adriatic:

1. adriatic sea
معنی کلمه

3. microplate
معنی کلمه

4. dubrovnik
معنی کلمه

5. ionian sea
معنی کلمه

6. tyrrhenian
معنی کلمه

8. baltic sea
معنی کلمه

10. aegean sea
معنی کلمه

11. tyrrhenian sea
معنی کلمه

12. ligurian sea
معنی کلمه

13. balkan peninsula
معنی کلمه

14. montenegrin
معنی کلمه

18. ligurian
معنی کلمه

19. mediterranean
معنی کلمه

20. la spezia
معنی کلمه

21. aegean island
معنی کلمه

22. apennines
معنی کلمه

23. sardinian
معنی کلمه

25. bosphorus
معنی کلمه

31. lake balaton
معنی کلمه

32. ionian islands
معنی کلمه

33. bozcaada
معنی کلمه

40. dodecanese
معنی کلمه

41. basilicata
معنی کلمه

42. danubian
معنی کلمه

44. caspian sea
معنی کلمه

48. pantelleria
معنی کلمه

51. apennine
معنی کلمه

52. danube river
معنی کلمه

53. famagusta
معنی کلمه

59. vojvodina
معنی کلمه

61. aegean islands
معنی کلمه

63. peloponnesian
معنی کلمه

65. peloponnesus
معنی کلمه

67. crna gora
معنی کلمه

70. cephalonia
معنی کلمه

71. mytilene
معنی کلمه

73. trentino
معنی کلمه

76. ascoli piceno
معنی کلمه

77. carpathians
معنی کلمه

78. tagus river
معنی کلمه

79. constanta
معنی کلمه

82. campania
معنی کلمه

83. cristoforo colombo
معنی کلمه

87. aeolian islands
معنی کلمه

88. mediterranean sea
معنی کلمه

89. slavonia
معنی کلمه

90. reggio di calabria
معنی کلمه

91. bosporus
معنی کلمه

92. carpathian mountains
معنی کلمه

95. agrigento
معنی کلمه

98. venezia giulia
معنی کلمه

100. mare nostrum
معنی کلمه

معنی  Adriatic به فارسی