معنی فارسی کلمه Administrative:

اداری‌، اجرایی‌، مجری‌.، اداری‌.

کاربرد Administrative در جمله:

صفات مرتبط با Administrative:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Administrative:

معنی  Administrative به فارسی