معنی فارسی کلمه Administration:

اداره‌ء كل‌، حكومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق.)، تصفیه‌، وصایت‌، تقسیمات‌ جزء وزارتخانه‌ها در شهرها،، فرمداری‌.

کاربرد Administration در جمله:

صفات مرتبط با Administration:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Administration:

معنی  Administration به فارسی