معنی فارسی کلمه Adler:

آدلر

کاربرد Adler در جمله:

1. Irene Adler .

صفات مرتبط با Adler:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Adler:

معنی  Adler به فارسی