معنی فارسی کلمه Accused:

متهم‌.

کاربرد Accused در جمله:

صفات مرتبط با Accused:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Accused:

معنی  Accused به فارسی