معنی فارسی کلمه Abusive:

(.n): سوء استفاده‌، سوء استعمال‌، شیادی‌، فریب‌،، دشنام‌، فحش‌، بد زبانی‌، تجاوز به‌ عصمت‌، تهمت‌، تعدی‌،، (.jda): ناسزاوار، زبان‌ دراز، بدزبان‌، توهین‌امیز.

کاربرد Abusive در جمله:

1. Are you being sarcastic and , or , Abusive ? - Negative .
معنی Abusive

صفات مرتبط با Abusive:

دنیایی از ویدیوهای سطح‌بندی شده برای یادگیری شما

مسیرهای یادگیری گام به گام، متمایز و جذاب

کلمات مرتبط با Abusive:

معنی  Abusive به فارسی