جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

رایگان


همین الان درخواست دهید
ندا زارع‌فر

ندا زارع‌فر


زبان‌ها: انگلیسی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۸/۳۰ سه شنبه

درباره من

ندا زارع‌فر

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۰۹:۳۰
انتخاب
ندا زارع‌فر

ندا زارع‌فر


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۰:۳۰
انتخاب
ندا زارع‌فر

ندا زارع‌فر


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
ندا زارع‌فر

ندا زارع‌فر


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰