جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

رایگان


همین الان درخواست دهید
شهریار عطایی

شهریار عطایی


زبان‌ها: فرانسوی
سطح تدریس: پیشرفته
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۷/۱۹ چهارشنبه

درباره من

دانش آموخته ی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش دانشگاه تهران با بیش از دو سال سابقه ی تدریس به زبان آموزان با سنین و سطوح مختلف و آشنایی کامل با جدیدترین متدها و کتب معتبر آموزش زبان فرانسه و آزمونهای مختلف این زبان همراه با جدیت و تلاش مضاعف و احساس مسولیت در برابر آموزش با کیفیت و شایسته به شما زبان آموز گرامی

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۰۹:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
شهریار عطایی

شهریار عطایی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰