محبوب‌ترین پکیج این مدرس

جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

رایگان


همین الان درخواست دهید
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


زبان‌ها: انگلیسی
سطح تدریس: بالاتر از پیشرفته
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۷/۱۴ جمعه

درباره من

مدرس زبان انگلیسی. دارای مدرك آيلتس آكادميك با نمره ٧. مدت سه سال هستش که زبان انگلیسی رو با تمرکز بر روی آزمون آیلتس به صورت آنلاین تدریس می‌کنم.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ خرداد تا ۱ تیر

ش
۳/۲۶
ی
۳/۲۷
د
۳/۲۸
س
۳/۲۹
چ
۳/۳۰
پ
۳/۳۱
ج
۴/۱
۰۸:۰۰
۰۸:۳۰
۰۹:۰۰
۰۹:۳۰
۱۰:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
۱۲:۳۰
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
۱۴:۰۰
۱۴:۳۰
۱۵:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
انتخاب
بهزاد یوسفی

بهزاد یوسفی


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
۲۲:۳۰