محبوب‌ترین پکیج این مدرس

جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

رایگان


همین الان درخواست دهید
رها طاهری

رها طاهری


زبان‌ها: انگلیسی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۷/۱۱ سه شنبه

درباره من

رها هستم. لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی. به کمک هم میخوایم از سد کنکور بگذریم :) همه می‌دونیم که درصد زبان در تراز کنکور خیلی موثر هست و امیدوارم با نکاتی که بهتون میگم بتونم نقش کوچکی در موفقیت شما عزیزان داشته باشم.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ خرداد تا ۱ تیر

ش
۳/۲۶
ی
۳/۲۷
د
۳/۲۸
س
۳/۲۹
چ
۳/۳۰
پ
۳/۳۱
ج
۴/۱
۰۹:۰۰
۰۹:۳۰
۱۰:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
انتخاب
رها طاهری

رها طاهری


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰