محبوب‌ترین پکیج این مدرس

جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۲۵۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


زبان‌ها: سوئدی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۷/۸ شنبه

درباره من

وحید صاحب نسق شهروند سوئد مهندس الکترونیک از دانشگاه استکهلم سوئد مدرس ومترجم زبان سوئدی، سابقه تدریس زبان سوئدی از مبتدی تا پیشرفته سطح A-C

مدارک تحصیلی

۱ - کارشناسی، الکترونیک، Stockhol Technical Institute

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۰۹:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
۱۴:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
انتخاب
وحید صاحب نسق

وحید صاحب نسق


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
۱۵:۳۰