جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۱۰۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
تالویی رویا

تالویی رویا


زبان‌ها: فرانسوی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته, بالاتر از پیشرفته, حرفه‌ای
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۶/۲۶ یکشنبه

درباره من

سلام. رویا تالویی هستم. 10 سال در فرانسه زندگی کردم. فارغ‌التحصیل فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه پاریس هستم. تجربه تدریس زبان فرانسه به صورت انفرادی و گروهی از مقدماتی تا پیشرفته و برای اهداف خاص مثل مصاحبه سفارت رو دارم. امیدوارم که بتونیم کلاس‌های خوبی رو با هم داشته باشیم. امروزه زبان فرانسه از زبان‌هایی است که در زندگی روزمره، تحصیلی و توریستی بسیار کاربردی هست.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ خرداد تا ۱ تیر

ش
۳/۲۶
ی
۳/۲۷
د
۳/۲۸
س
۳/۲۹
چ
۳/۳۰
پ
۳/۳۱
ج
۴/۱
۱۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
انتخاب
تالویی رویا

تالویی رویا


تاریخ: جمعه ۱ تیر

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
۲۱:۳۰
۲۲:۰۰
۲۲:۳۰