جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۱۵۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
ساناز کمالی

ساناز کمالی


زبان‌ها: انگلیسی, ترکی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۵/۳۰ دوشنبه

درباره من

برای یادگیری زبان فقط کافیه خودتون رو بشناسید و بعد شروع به استفاده از توانایی هاتون برای یادگیری کنید.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۱۰:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
۱۶:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰
۱۶:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰
۱۷:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
ساناز کمالی

ساناز کمالی


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰