شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


زبان‌ها: انگلیسی, ترکی
سطح تدریس: حرفه‌ای
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۶/۷ سه شنبه

درباره من

شهریار یزدان جو مدرس بین المللی آیلتس از کشور نروژ

مدارک تحصیلی

۱ - کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
۲ - کارشناسی، مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی تهران

تجربه‌های کاری

۱ - موسسه زبان عطار، مدیر آموزشی
2014-2016
۲ - موسسه زبان ایران اروپا، مدرس آیلتس
۳ - مجتمع فنی تهران، مدرس آیلتس
۴ - مجتمع فنی آریانا، مدرس آیلتس
۵ - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، مدرس آیلتس-و دوره های عمومی
2008-2012
۶ - جهاد دانشگاهی دانشگاه بهشتی، مدرس آیلتس-تافل
۷ - موسسه دانش، مدرس دوره های عمومی
۸ - موسسه زبان حافظه برتر، مدرس آیلتس
۹ - موسسه ال پی، مدرس آیلتس
۱۰ - موسسه سیمین، مدرس دوره های عمومی

گواهینامه‌ها

۱ - مدرس بین امللی آیلتس، (STUDENTS INTERNATIONAL (SI
۲ - (First Certificate in English (FCE، دانشگاه کمبریج
۳ - (Certificate in Advanced English (CAE، دانشگاه کمبریج
۴ - (Certificate of Proficiency in English (CPE، دانشگاه کمبریج
۵ - CELTA، دانشگاه کمبریج

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۱۷:۰۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۷:۳۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
۱۸:۰۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
۱۸:۳۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۰۰
۱۹:۰۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۱۹:۳۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۰۰
۲۰:۰۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
۲۰:۳۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۰۰
۲۱:۰۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
انتخاب
شهریار یزدانجو

شهریار یزدانجو


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰