نیلوفر شکوری

نیلوفر شکوری

سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۶/۱ چهارشنبه

درباره من


مدارک تحصیلی

۱ - کارشناسی، زبان و ادبیات اسپانیایی، دانشگاه تهران

تجربه‌های کاری

۱ - مدرسه سلام، معلم

گواهینامه‌ها

۱ - دوره های اموزشی سالامانکا، دانشگاه سالامانکا،اسپانیا

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر

ش
۶/۳۱
ی
۷/۱
د
۷/۲
س
۷/۳
چ
۷/۴
پ
۷/۵
ج
۷/۶
۲۳:۳۰