محبوب‌ترین پکیج این مدرس

جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۱۰۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


زبان‌ها: انگلیسی
سطح تدریس: متوسط
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۵/۲۲ یکشنبه

درباره من

مهنوش هماوندي هستم، دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي.تجربه ١٠ سال تدريس در كانون زبان ايران و دانشگاه هاي مختلف و اخيراً آنلاين را دارم. سعي من آموزش زبان از طريق استراتژي هاي مناسب و افزايش انگيزه زبان آموزان است.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۰۷:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۰۸:۰۰
۰۸:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰
۰۹:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰
۰۹:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: جمعه ۳ فروردین

از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰
۱۰:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰
۱۳:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰
۱۳:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰
۱۴:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰
۱۴:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
۱۵:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
۱۵:۳۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰
انتخاب
مهنوش هماوندي

مهنوش هماوندي


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰