سید کارن ابراری

سید کارن ابراری

سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۵/۳۰ دوشنبه

درباره من

من زبان انگلیسی رو از «پدرم» و در کودکی یاد گرفتم. کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و کارشناس ارشد مدیریت رسانه هستم. کتاب «از فارسی انگلیسی یاد بگیر» رو به عنوان یک خودآموز گرامر برای بزرگسالان فارسی زبان تالیف کرده‌ام. سالها در محیط‌های صنعتی مترجم لحظه‌ای جلسات فنی و مدیریتی با حضور مهندسین اروپایی و ایرانی بوده‌ام و همزمان بطور جدی به تدریس هم اشتغال داشته‌ام. روش تدریس فعلی من حاصل سالها آزمون و خطا در جلسات تدریس زبان به بزرگسالانه.