جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

۵۰۰۰۰ تومان


همین الان درخواست دهید
تینا رحیمی

تینا رحیمی

سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۵/۱۹ پنج شنبه

درباره من


تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر

ش
۷/۲۱
ی
۷/۲۲
د
۷/۲۳
س
۷/۲۴
چ
۷/۲۵
پ
۷/۲۶
ج
۷/۲۷
۲۳:۳۰