محبوب‌ترین پکیج این مدرس

جلسه آزمایشی

جلسه آزمایشی ۳۰ دقیقه‌ای

رایگان


همین الان درخواست دهید
علی احمدی

علی احمدی


زبان‌ها: انگلیسی
سطح تدریس: مقدماتی, متوسط, پیشرفته, بالاتر از پیشرفته, حرفه‌ای
سابقه تدریس در ریمرسی از: ۱۳۹۶/۵/۱ یکشنبه

درباره من

علی احمدی هستم. دانشجوی کارشناسی رشته ی ادبیات انگلیسی. مدتی است به طور حرفه ای به تدریس زبان انگلیسی مشغول هستم.

تقویم تدریس

خانه‌های سبز رنگ در تقویم، قابل انتخاب هستند.
خانه‌های قرمز رنگ در تقویم، رزرو شده‌اند و قابل انتخاب نیستند.

از ۲۶ اسفند تا ۳ فروردین

ش
۱۲/۲۶
ی
۱۲/۲۷
د
۱۲/۲۸
س
۱۲/۲۹
چ
۱/۱
پ
۱/۲
ج
۱/۳
۱۰:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰
۱۱:۰۰
۱۱:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰
۱۲:۳۰
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰
۱۴:۰۰
۱۴:۳۰
۱۵:۰۰
۱۵:۳۰
۱۶:۰۰
۱۶:۳۰
۱۷:۰۰
۱۷:۳۰
۱۸:۰۰
۱۸:۳۰
۱۹:۰۰
۱۹:۳۰
۲۰:۰۰
۲۰:۳۰
۲۱:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: پنجشنبه ۲ فروردین

از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰
۲۲:۳۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: سه‌شنبه ۲۹ اسفند

از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۰۰
انتخاب
علی احمدی

علی احمدی


تاریخ: چهارشنبه ۱ فروردین

از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۰۰